قالب سازی

 طراحی و ساخت انواع قالب پلاستیک با روش CNC .

تزریق انواع قطعات پلاستیکی پذیرفته میشود.