دستگاه خم و برش قطعات آکسیال (Axial Cutter Forming)

 


  

دستگاه خم و برش قطعات آکسیال

مشخصات دستگاه:

دستگاه آکسیال مناسب برای خم و برش قطعاتی مانند مقاومت و دیود می باشد. به طور کلی قطعات آکسیال که در دو طرف نوار داشته باشند.

به کمک این دستگاه، سرعت و کیفیت کار افزایش پیدا می کند.

سرعت دستگاه: بیش از 40000 قطعه در ساعت

 مدل: SGA300

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

021-76213473