بالاست FBL

مشخصات فنی:

برای روشن کردن لامپ های فلوروسنت به بالاست نیاز داریم. 

بالاست دو وظیفه دارد:

1.ایجاد ولتاژ بالا موقع روشن شدن

2.کنترل جریان

برای اطلاعات بیشترتماس حاصل فرمایید: 76213473-021