پریز سیار چهار خروجی

 

مشخصات فنی:

سیم سیار 4 خروجی سگال 

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید: 76213473-021